Ritalin for sale Ireland

Ritalin Ceannaigh in Éirinn

Eolas Ginerálta

Is spreagthach é Ritalin do lárchóras na néaróg. Díríonn sé ar cheimicí san intinn a bhfuil freagrach as hípirgníomhachtacht agus smacht spadhair.

Is taibléidí 10mg iad Ritalin Ireland a bhfuil dírithe de gnáth mar chuid de chóir leighis do dhaoine óga ó 6 bliana d’aois le neamhord hipirghníomhaíochta an easnamh airde (ADHD) acu. Ní cheart iad a thógáil ach amháin i gcás nach n-oibríonn gnáth-leigheasacháin. Is gá iad a thógáil faoi chúram saineolaí iompraíochta leanaí.

Níl Ritalin ach mar chuid de chor leighis ina bhfuil míreanna síceolaíchta, oideachasúla, agus sóisialta i gceist freisin. Tá sé mar aidhm ag an leigheas seo cobhsú a dhéanamh ar tinneas iompair páistí a bhfuil taghdach, curtha ar sheachran go héasca, luaineach ó thaobh mothúcáin de, agus hípirghníomhach.

Cur Síos

Caithfear roinnt scrúdaithe dochtúra a dhéanamh sula mbíonn diagnóis déanta ar an té agus ansin comhairle dochtúra le rá go bhfuil Ritalin Ireland de dhíth orthu.

Is ea methylphenidate hydrochloride atá mar phríomh-ábhar na taibléidí seo, a thagann i bhfoirm taibléidí beaga bána leis na litreacha ‘CG’ ar taobh amháin, agus ‘AB’ ar taobh eile.

Oibríonn Ritalin Ireland le lárchóras na néaróg le chinntiú go bhfuil na ceimicí san inchinn atá freagrach as hípigníomhachtacht agus smacht spadhair laghadaithe. Tá dopamine mar ábhar i Ritalin agus baineann sé le cognaíocht intinne a shoiléiriú – mar sin is gá a bheith cúramach leis an spreagthach seo ar fhaitíos go gcothaítear andúil.

Ar fáil i dtaibléidí 5, 10 nó 20mg agus le tógáil ón bhéal. Is féidir Ritalin – SR a fháil i bhfoirm leigheas béil a scaoileann go leanúnach.

Cén chaoi iad a thógáil?

Agus an leigheas a thabhairt don othar, caithfear a bheith cúramach agus an dáileog a dhéanamh amach ag tús an cóir leighis. Ag tosú leis an dáileog is lú gur féidir a thabhairt, is gá forbairt ar an dáileog go dtí an méid a theastaíonn ón othar go mall.

Is ea 40mg ná an dáileog methylphenidate is mó gur féidir a thógáil in aghaidh an lae.

Ag tosú le dáileog 5mg uair nó dhó in aghaidh an lae, (m.sh. Ag bricfeasta agus am lóin), ag méidiú ar an dáileog agus minicíocht de réir riachtanais le méidiú 5-10mg in aghaidh na seachtaine. Ní mholtar dáileoga os cionn 40mg in aghaidh an lae. Caithfear an dáileog laethúil de Ritalin Ireland a thabhairt i ndáileoga scoilte.

Ní ceart methylphenidate a thógáil go fadtéarmach, agus de gnáth stoptar leis an gcóir leighis agus caithreachas an pháiste ag tosú.

Caithfear an cóir leighis a stopadh mura dtagann biseach ar na sioptoim thar tréimhse míosa ag tógáil an dáileog cheart.

Réamhchúramaí

Ní do dhaoine fásta le ADHD é Ritalin Ireland nó methylphenidate. Ní do pháiste faoi 6 bliana d’aois Ritalin Ireland nó methylphenidate.

Do dhaoine aosta, ní cheart é a thógáil ach an oiread. Níor teastáladh go fóill san aoisghrúpa seo é.

Ba cheart d’aon othar a bhfuil stair acu le galar croí nó a bhfuil riosca cardiac acu a bheith aireach roimh cóir leighis aon dhruga spreagthach ar nós Ritalin Ireland a thógail. Ba cheart dóibh a bheith ar an eolas faoi aon stair clainne a bhaineann le galar croí agus measúnú iomlán a fháil sa gcás go bhfuil a leithéid ann, sula dtugar cóir leigheas Ritalin Ireland nó methylphenidate dóibh.

Moltar airdeall a thabhairt d’aon othar a bhfuil fó-fhabhanna sláinte acu a bhaineann le brú fola nó ráta croí. Ní cheart Ritalin Ireland nó aon dhruga spreagthach a thógáil sa gcás go bhfuil stair sláinte ag an té a bhaineann le galair croí nó fadhbanna cairdiacha, mar go méidíonn sé féidireachtaí taom croí agus siondrom bás tobann.

Tinneas Sícitreach

Is iondúil go mbíonn fadhbanna sícitreach eile ag baint le ADHD agus mar sin ba cheart a bheith cúramach faoi seo agus Ritalin Ireland á leagadh amach dóibh. Ba cheart monatóireacht a dhéanamh ar aon ghalar sícitrach nó fadhbanna intinne agus gach oiriniú den leigheas Ritalin Ireland nó aon methylphenidate a dhéanamh don chéad 6 mhí.

Ba cheart monatóireacht a dhéanamh ar iompar an duine, siomptoim agus athraithe in aon fhadhb sláinte eile agus Ritalin Ireland á thógáil ag an duine.

Agus an leigheas a thabhairt suas, is gá é a dhéanamh faoi chúram eolaí ar an leigheas agus ar fadhbanna an othar, toisc go bhfuil féidireachtaí ann go dtiocfaidh galar dubh chun cinn iontu.