Buy Zovirax cream Ireland

Zovirax cream Ireland

Cur Síos/Eolas Ginerálta

Is leigheas frithvíreasach é Zovirax Ireland (acyclovir). Stopann sé fás agus leathnú amach an víreas heirpéas sa chorp. Ní leigheas do heirpéas é Zovirax, ach déanann sé na comharthaí a laghdú.

Úsáidtear Zovirax Ireland chun dul i ngleic le ionfhabhtaí de chuid an víréas heirpéas, ar nós heirpéas ginitiúil, spuaic slaghdána, deir agis deilgneach.

Réamhchúramaí

Tóg Zovirax Ireland don tréimhse iomlán atá molta ag do dochtúr. D’fhéadfadh go laghdóidh na comharthaí gan an víreas a bheith imithe in iomlán, agus mar sin ba cheart leanacht ar aghaidh leis an leigheas go dtí go molann an dochtúr.
Ba cheart tosú le córas leigheas Zovirax Ireland chomh luath agus a dtosaíonn na comharthaí ag teacht chun cinn. (Drithlíní, dó, spuaiceanna).

Tá an víreas heirpéas tógálach agus mar sin ní cheart teagmháil a bheith agat le craiceann duine ar bith eile, fiú agus Zovirax á thógáil agat. Seachain teagmháil a dhéanamh le daoine ag an áit ina bhfuil an ionfhabhtú agus ná cuir lámha in aice do shúile tar éis teagmháil a bheith aige le háit ina bhfuil an víreas le feiceáil. Nigh do chuid lámha go minic chun nach roinnfidh an víreas le daoine eile.

Ná tóg an leigheas seo má bhíonn ailléirge agat le acyclovir nó valacyclovir (Valtrex).
Le chinntiú go bhfuil Zovirax Ireland sábháilte agat le thógáil, abair le do dhochtúr má’s rud go bhfuil nó go raibh na galar seo a leanas agat riamh:

  • Galar duaine
  • Córas imdhíonachta lag.

Ní dhéanann Zovirax Ireland dochar do leanbh sa bhroinn, ach abair le dochtúr roimh é a thógáil.
Is féidir le heirpéas a thabhairt don leanbh i rith breithe má bhíonn lot ginitiúla ort ag an am. Tá sé tábhachtach an ionfhabhtú a smachtú agus tú ag iompar clainne. Tóg an leigheas mar a dhírítear le ionfhabhtú a sheachaint.

Trasnaíonn acyclovir isteach go baine cícha agus mar sin ba cheart comhairle dochtúra a fháil roimh é a thógáil má’s ag tabhairt cícha do leanbh atá tú.
Cén Chaoi é a Thógáil?

Tóg Zovirax Ireland díreach mar a mholtar duit – ná tóg dáileoga níos mó nó níos lú ná mar is cheart. Ba cheart córas leigheas le Zovirax Ireland a thosú chomh luath is a feictear comharthaí an víris ar an chraiceann.
Déan an fhoirm leachtach den leigheas a chreathadh sula dtógann tú é. Déan tomhas ar na dáileoga le spúnóg tomhais ceart gach uair chun go mbeidh na dáileoga cothrom.
Abair le dochtúr má bhíonn aon athruithe agat le do chuid meáchain agus Zovirax a thógáil, mar go dtugtar na dáileoga ag braith ar mheáchain an duine agus d’fhéadfahd go mbeidh dáileog eile ag teastáil.
Ól go leor uisce agus Zovirax á thógáil agat.

Má chailleann tú dáileog, ná tóg an ceann a chaill tú le dáileog a dhéanamh suas má tá sé beagnach in am don chéad ceann eile.

Fóthorthaí

Má bhíonn frithghníomhú ailléirgeach agat le Zovirax Ireland lorg comhairle dochtúra láithreach. San áireamh anseo clúdaítear:

  • Aodh tochais
  • At san aghaidh, teanga, beola nó scórnach
  • Deachrachtaí análú
  • Fadhbanna dúaine – deachrachtaí nó pian múine, at sna cosa nó rúitíní, tuirse nó análú gearr
  • Tinneas boilg
  • Boinneach
  • Foinn múisce
  • Tinneas cinn.

Abair le dochtúr má tá aon leigheas eile á thógáil agat, go háirithe má bhaineann sé leis na dúan mar go mbíonn Zovirax Ireland contúirteach do dhaoine le fadhbanna dúaine.