Abilify Maintena Ireland buy

Abilify Maintena Ireland

Cur Síos /Eolas Ginerálta

Is leigheas neamh-síocóiseach é Abilify Ireland (aripiprazole) a bhfuil úsáideach ag laghdú comharthaí galar intinne. Oibríonn sé trí ghníomaíochtaí na ceimicí san intinn a athrú.

Laghdaíonn Abilify Ireland na comharthaí agus siomptoim a bhaineann le neamhoird síocóisigh cosúil le scitsifréine and neamhoird dépholach a laghdú. Ní heol má tá Abilify éifeachtach i bpáiste níos óige ná 13 le scitsifréine, nó páistí níos óige ná 10 le neamhord dépholach.

Úsáidtear Abilify in éineacht le leigheas eile mar chóras leighis do dhaoine fásta a bhfuil an galar dubh acu.

Freisin, úsáidtear Abilify i bpáistí 6 bliana d’aois nó níos sine a bhfuil siondróm Tourette nó uathachas acu (greannaitheacht, ionsaitheacht, guagacht giúmar, féin-ghortú).

Réamhchúramaí

Ní moltar Abilify do ríocht síocóisaigh a bhaineann le néaltrú. D’fhéadfadh go gcuirfidh Abilify leis contúirtí bás i ndaoine níos sine a bhfuil fadhbanna néaltraithe acu. Tarlaíonn go mbíonn smaointí féin-mharú ag roinnt daoine óga agus leigheas i gcoinne fadhbanna intinne á tógáil acu.

í ag faire amach d’athraithe in ghiúmar nó comharthaí.

Déan cinnte go ndeireann tú na smaointí seo amach le dochtúr agus go gcoinníonn tú súil ar na athraithe intinne a tharlaíonn agus tú ag tógáil an leighis seo.

Ní ceart Abilify Ireland a thógáil má tá aon cheann de na fadhbanna seo a leanas agat:

 • Ailléirge agat le aripiprazole.
 • Aon ghalar atá bainteach le néaltrú
 • Galar dúaine
 • Galar ae
 • Galar croí, brú fola ard nó brú fola ísle, fadhbanna le rithim chroí
 • Colaistéirol ard, nó triglycerides
 • Stair agat le comhaireamh ísle d’fhuichill bhán
 • Stair le taomanna croí nó strócanna
 • Stair agat le taomanna nó titimeas
 • Deacrachtaí shlogadh
 • Stair agat le diaibéiteas (duit fhéin nó sa chlann)
 • Stair agat le neamhord éigníoch dúghafach, nó iompar andúla.

Bíonn suas go 15mg siúcra sa bhfoirm leachtach den leigheas seo agus mar sin ba cheart duit a bheith aireach má’s rud go bhfuil aon stair agat nó bagairtí diaibéiteas sa chlann agat.

Tá seans go mbeidh leibhéal siúcra fola níos airde ag baint le Abilify Ireland a thógáil agus mar sin déan cinnte go ndéanann tú leibhéal an siúcra fola a sheiceáil go minic agus Abilify Ireland á thógáil agat má bhíonn deacrachtaí agat le seo.

Tá seans go mbeidh os cionn 3mg phenylalaline sna taibléidí díscaoile den leigheas seo agus mar sin ba cheart duit a chur in iúl don dochtúr má’s rud go bhfuil phenylektonuria agat.

Tá baol ann don leanbh má thógtar aon leigheas neamh-síoscóiseach sna trí mhí deireanach don toircheas. Seans go dtabharfar nósanna andúla, deachrachtaí análú, deachrachtaí ite, creatháin, nó matáin lag don leanbh agus é fós sa bhroinn leis an leigheas seo á thógáil agat.

Áfach, d’fhéadfadh go mbeidh nósanna andúla agat tar éis an leigheas seo a stopadh agus tú ag iompar, agus mar sin ba ceart duit comhairle dochtúra a lorg. Ná stop ag tógla Abilify Ireland má éiríonn tú torrach gan comhairle dochtúra.

Ní cheart a bheith ag cothú cícha agus an leigheas seo á thógáil agat.

Cén Chaoi é a Thógáil?

Lean na treoireacha dochtúra a fhaigheann tú. Ná tóg dáileoga níos mó nó níos lú ná mar is ceart.

Ná tóg Abilify Ireland níos faide na 6 seachtaine ach amháin ar chomhairle dochtúra.

Is féidir Abilify Ireland a thógáil le nó gan bhia.

Úsáid uirlis tomhais ceart chun an dáileog céanna a fháil chuile uair.

I gcás na taibléidí, ná shlog taibléid iomlán riamh. Lig don taibléid titim as a chéile i do bhéal. Is féidir uisce a ól le cuidiú.

Ná stop ag tógáil Abilify Ireland go tobann. D’fhéadhfadh go ndéanfadh sé seo an galar níos measa.

Fóthorthaí

Faigh comhairle dochtúra agus na fothorthaí seo leanas agat:

 • Corraí, ciapadh, nó mothúcháin míshocair
 • Gníomhachtaí gan smacht ar do bheola, aghaidh, nó lámha
 • Taoma
 • Smaointí féin-dochar
 • Fiabhras, allais, meabhrall, laigí
 • Scórnach tinn, comharthaí slaghdáin
 • Siúcra fola ard
 • Meáchain ardaithe
 • Tinneas bhoilge
 • Tinneas cinn
 • Imní
 • Deachrachtaí codlata.

Labhair le dochtúr má bhíonn aon rud as an ngnáth ag tarlu duit agus an leigheas seo á thógáil agat.