Priligy

Cur síos/ Eolas Ginerálta

Tá substaint ghníomhach i gceist le Priligy Ireland darbh ainm ‘dapoxetine’. Is mar bhall de ghrúpa leighis dar teideal ‘selective serotonin reuptake inhibitors’ é Priligy Ireland (SSRIs).

Úsáidtear Priligy le comharthaí seadadh roimh am i bhfir idir 18 agus 64 bliana d’aois a laghdú. Tarlaíonn seadadh roimh am nuair a tharlaíonn an seadadh don fhear le fíorbheag spreagadh, agus roimh an am a bhfuil an fear ag iarraidh.

Bíonn sé seo mar chúis imní don fhear agus is mar gheall ar go dtarlaíonn roinnt fadhbanna caidrimh.

Réamhchúramí

Ná tóg Priligy Ireland má’s rud go bhfuil ailléirge agat do dapoxetine nó oan ábhar eile atá mar ábhar sa leigheas seo.

Ná tóg Priligy Ireland má’s rud go bhfuil fadhbanna croí agat, ar nós teipeadh croí nó fadhbanna le rithim an chroí.

Ná tóg Priligy Ireland má’s rud go bhfuil na fadhbanna eile seo a leanas agat:

 • Stair le titim i laige
 • Má’s rud go raibh máine agat riamh – (comharthaí ná an iomarca smaointe, cantalach, agus gan a bheith in ann smaoineamh go soiléir) nó galar dubh dáiríre.
 • Galar ae éadrom nó dáiríre
 • Titimeas
 • Stair agat le cur fola nó téachtadh fola
 • Glácóma

Ná tóg Priligy Ireland má’s rud go bhfuil na leigheas eile eile a leanas á thógáil agat:

 • Leigheas don ghalar dubh darbh ainm ‘monoamine oxidase inhibitors’ (MAOIs)
 • Thioridazine i gcomhair scitsifréine
 • Leigheas eile i gcoinne an galar dubh
 • Litiam i gcomhair neamhord dépholach
 • Linezolid – frithbheathach úsáidte i gcoinne ionfhabhtaí
 • Tryptophan – leigheas chun cuidiú le codladh
 • John’s Wort – leigheas luibhe
 • Tramadol – i gcoinne garphian
 • Leigheas úsáidte i gcoinne mígréin

Ná tóg Priligy ag an am céanna le haon cheann de na leigheas liostáilte thuas. Má thógann tú ceann dóibh, beidh ort fanacht 14 lá sular féidir leat Priligy Ireland a thógáil.

Agus Priligy stopáilte agat, beidh ort fanacht 7 lá roimh aon cheann de na leigheas thuas a thógáil. Má bhíónn meabhrall ort, labhair le dochtúr.

Ní cheart do pháistí faoi 18 an leigheas seo a thógail. Abair le do dhochtúr ma tá aon leigheas eile á thógáil agat.

Cén Chaoi é a Thógáil?

Is féidir an leigheas seo a thógáil le nó gan bhia. Ba ceart an leigheas seo a thógáil le gloine iomlán uisce. Seachain alcóil agus an leigheas seo á thógáil agat. D’fhéadfadh go méadófar na comharthaí alcóil leis an leigheas seo.

Ní cheart do mhná an leigheas seo a thógáil.

Má tharlaíonn aon fhóthartaí aisteach agat (féach thíos) ar nós tuirse, meabhrall, meadhrán, nó deachrachtaí feicthe, ní cheart duit tiomáint agus an leigheas seo á thógáil agat. Tá lactós san leigheas seo agus mar sin ní cheart é a thógáil má’s rud nach féidir leat lactose a ithe.

Moltar dáileog 30mg. Tóg an leigheas 1 go 3 uair a chloig roimh gníomhaíocht gnéasaigh a dhéanamh.

Ná tóg an leigheas seo níos mó ná uair amháin taobh istigh 24 uaire, nó níos mó ná uair amhain in aghaidh an lae.

Is féidir an leigheas seo a thógáil le nó gan bhia.

Tóg le huisce an leigheas seo chun baol brú fola ard a laghdú.

Fóthorthaí

Abair le dochtúr má thógann tú níos mó Priligy Ireland ná mar is cheart. Faigh comhairle dochtúra roimh Priligy Ireland a stopadh. Stop ag tógáil Priligy má tharlaíonn na fóthorthaí seo a leanas:

 • Taoma
 • Má airíonn tú lag ag seasamh suas
 • Má bhíonn athraithe ghiúmar agat
 • Ma bhíonn droch-smaointe nó smaointe féin-ghortú agat
 • Tinneas cinn
 • Fonn múisce
 • Cantal, imní, nó deacrachtaí codlata agat.